24-10-2016

Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hakları Devir Formu
Online Makale İşlemleri
İletişim

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
ISSN: 1300-6525
İndekslendiği Dizinler: Türkiye Atıf Dizini
Dil: Türkçe, İngilizce
Online ISSN: 2149-0880

 
Epiforalı Olgularda Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız

*Dr. M. Fatih KARAKUŞ, *Dr. K. Murat ÖZCAN, **Dr. Mehmet ÖNEN, *Dr. Nagihan BİLAL, *Dr. H. Hüseyin DERE

*Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4.KBB Kliniği, **Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.Göz Kliniği, AnkaraAmaç: Göz yaşı, esas olarak orbitanın superolateralinde yerleşmiş olan lakrimal bez tarafından salgılanır. Ayrıca göz kapağının iç yüzü boyunca dağılmış çok sayıda aksesuar bezler de bulunmaktadır. Bu bezlerden salgılanan göz yaşı, lakrimal sistem yolu ile burun içine taşınır. Epifora; göz yaşını, burun içerisine taşıyan lakrimal drenaj yollarındaki tıkanıklık sonucu ortaya çıkan, göz sulanmasına verilen isimdir. Epiforalı olgularda tedavi seçeneği cerrahidir. Dakriyosistorinostomi (DSR), lakrimal kese ile burun boşluğu arasında nazolakrimal kanal tıkanıklığının üst kısmında yeni bir pasaj oluşturulmasıdır. Cerrahi prosedür, eksternal veya endoskopik endonazal yaklaşım olmak üzere iki ayrı yöntem ile gerçekleştirilir. Çalışmamızda epiforalı olgularda uygulanan endoskopik DSR sonuçları ve komplikasyonların araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler : Mart 2004 - Şubat 2007 tarihleri arasında endoskopik DSR operasyonu uygulanan 21 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Bunların 15’i kadın (%71), 6’sı (%29) erkekti. Hastalar preoperatif dönemde göz kliniği ile konsülte edildi ve lakrimal lavaj, Jones testi veya dakriyosistografi eşliğinde epiforanın nazolakrimal kanal tıkanıklığına bağlı olduğu gösterildi. Tüm hastalara intraoperatif bikanaliküler silikon intübasyon tüpü uygulandı ve sekiz hafta süre ile silikon tüpler yerinde tutuldu.

Bulgular: Dört hastada (%19) intranazal sineşi, bir hastada ise (%4.7) alt punktum lokalizasyonunda piyojenik granülom gelişti. On altı hastada (%76.1) epifora şikayetinde tam düzelme, 2 hastada (%9.5) kısmi düzelme sağlandı. Üç hastada (%14.2) ise hiçbir değişiklik gözlenmedi.

Sonuç: Endoskopik DSR ile başarı oranımız %85.6 olarak bulundu.


Anahtar Kelimeler: Dakriyosistit, dakriyosistorinostomi, endoskopi

KBB ve BBC Dergisi 17 (3):85-9, 2009

 

 ARAMA
  
 
 Ayrıntılı Arama

Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.