22-10-2016

Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hakları Devir Formu
Online Makale İşlemleri
İletişim

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
ISSN: 1300-6525
İndekslendiği Dizinler: Türkiye Atıf Dizini
Dil: Türkçe, İngilizce
Online ISSN: 2149-0880

 
Mitokondriyal Hastalıkların Obstrüktif Uyku Apnesinin Patogenezinde Rolü Var mı?

*Ahmet Emre SÜSLÜ, MD, **Oğuz ÖĞRETMENOĞLU, MD, ***Sevim ERDEM, MD, **Ömer Taşkın YÜCEL, MD

*Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Faculty of Medicine, Department of Head and Neck Surgery, Bolu **Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Head and Neck Surgery, Ankara ***Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Neurology, AnkaraAmaç: Bu çalışmada obstrüktif uyku apne hipopne sendromlu (OSAHS) ve basit horlaması olan hastaların faringeal kaslarındaki histopatolojik değişiklikleri araştırmak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem ve Gereçler : Çalışmamıza 15 OSAHS ve yedi basit horlama hastası dahil edilmiştir. Cerrahi sırasında hastaların palatoglossus kasından yaklaşık 1 cm boyunda ve 0,5 cm eninde silindirik şekilde doku örnekleme için alınmıştır. Örnekler hemotoksilen/eosin ve nikotinamide adenin dinucleotid (NADH) tetrazolyum reduktaz ile boyanmıştır. Örnekler, tip I ve tip II lifler arasındaki oran, grup atrofisi ve tip gruplaması açısından incelenmiştir. OSAHS'ı olan iki hastada mitokondriyal hastalıktan şüphelenilmiş ve bunun üzerine tüm spesimenlere modifiye Gomori trikrom, süksinat dehidrogenaz (SDH) ve sitokrom c-oksidaz (COX) ve SDH ile çift boyama uygulanmıştır.

Bulgular: Her iki grupta da tip gruplaması ve grup atrofisi tespit edilememiştir. Yedi OSAHSlı ve bir basit horlaması olan hastada tip II liflerin baskın olduğu görülmüştür ancak lif tiplerinin dağılımı iki grup arasında anlamlı fark yaratmamıştır (p=0.19). Mitokondriyal hastalığın bulgusu olan COX eksikliği iki OSAHS hastasında tespit edilmiştir. COX eksikliğinin dağılımı, basit horlaması olan hastalar (0/7) ve OSAHS hastaları (2/15) arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.45).

Sonuç: Nadir olsa da OSAHS hastalarının bazılarında mitokondriyal kas hastalığı tespit edilmesi, bizi OSAHS hastalarında görülen üst havayolu obstrüksiyonunun patogenezinde rol alabileceğini düşündüğümüz yeni bir araştırma konusuna yoğunlaşmaya yöneltmiştir.


Anahtar Kelimeler: Obstruktif uyku apnesi, mitokondriyal myopatiler

KBB ve BBC Dergisi 17 (3):90-5, 2009

 

 ARAMA
  
 
 Ayrıntılı Arama

Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.