26-10-2016

Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hakları Devir Formu
Online Makale İşlemleri
İletişim

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
ISSN: 1300-6525
İndekslendiği Dizinler: Türkiye Atıf Dizini
Dil: Türkçe, İngilizce
Online ISSN: 2149-0880

 
Tiroid Cerrahisi Deneyimlerimiz

Dr. Sündüs ASLAN, Dr. Cem ÖZER, Dr. Alper Nabi ERKAN, Dr. Fatma ÇAYLAKLI, Dr. Volkan AKDOĞAN, Dr. İsmail YILMAZ, Dr. Fikret KIROĞLU

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, AnkaraAmaç:Tiroid bezi cerrahisi yaptığımız olguları değerlendirmek ve deneyimlerimizi sunmak.

Yöntem ve Gereçler : Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde tiroidektomi yapılan 88 olgunun kayıtları geriye yönelik olarak incelenip değerlendirildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, şikayetleri, patolojik tanısı, uygulanan cerrahi yöntem, komplikasyonlar ve takip süreleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların 69’unda (%78.4) benign, 19’unda (%21.6) malign kitle tespit edildi. Elli dokuz olguda (%67) noduler kolloidal guatr, 2 olguda (%2.3) diffüz kolloidal guatr, 3 olguda (%3.4) Hashimato tiroiditi, 5 olguda (%5.7) folliküler adenom, 16 olguda (%18.2) papiller karsinom, 2 olguda (%2.3) folliküler karsinom, 1 olguda (%1.1) medüller karsinom saptandı. Elli dokuz olguya total lobektomi ve istmusektomi, 12 olguya total tiroidektomi, 8 olguya tek taraf total diğer taraf subtotal, 2 olguya total tiroidektomi ve boyun diseksiyonu, 3 olguya unilateral subtotal ve 4 olguya bilateral subtotal tiroidektomi yapıldı. Hastaların ortalama takip süresi 14.1 ± 10.2 ay (6-38 ay) idi. Postoperatif dönemde 4 olguda (%4.5) vokal kord paralizisi, 3 olguda (%3.5) hipokalsemi, 2 olguda (%2.3) seroma ve 1 olguda (%1.1) koroner iskemi gelişti. Postoperatif dönemde histopatolojik tanısı malign olup hemitiroidektomi yapılan hastalara tamamlayıcı tiroidektomi ve RAI tedavisi eklendi.

Sonuç: Tiroid bezi cerrahisi tüm dünyada yaygın olarak yapılan ve mortalitesi oldukça düşük bir ameliyattır. Bu cerrahi ülkemizde Kulak Burun Boğaz klinikleri tarafından artan oranda yapılmaya başlanmıştır. Vokal kord paralizisi ve solunum sıkıntısı başta olmak üzere cerrahi komplikasyonların çoğunun Kulak Burun Boğaz hekimlerince tedavi edildiği bu girişimin klasik Kulak Burun Boğaz öğretisindeki yerini alması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler: Tiroid bezi, komplikasyonlar, tiroidektomi, hipokalsemi, vokal kord paralizisi

KBB ve BBC Dergisi 17 (3):96-100, 2009

 

 ARAMA
  
 
 Ayrıntılı Arama

Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.