28-10-2016

Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hakları Devir Formu
Online Makale İşlemleri
İletişim

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
ISSN: 1300-6525
İndekslendiği Dizinler: Türkiye Atıf Dizini
Dil: Türkçe, İngilizce
Online ISSN: 2149-0880

 
Orta Kulak Cerrahisi Sonrası İyatrojenik Multilokule Epidermoid Parotis Kisti

Ömer AYDIN, MD, Murat ÖZTÜRK, MD, Sultan ŞEVİK, MD

Kocaeli University Medical Faculty, Department of Otorhinolaryngology, KocaeliParotis bezi kistleri değişik histolojik varyasyonları olan nadir lezyonlardır. Fizik muayene bulguları, radyolojik ve patolojik incelemeler kafa karıştırıcı olabilir ve ayırıcı tanı diğer benign lezyonları ve maligniteleri içerir. En sık rastlanan semptom, lezyonun üzerini örten ciltte hiç bir fiksasyon olmadan parotis bezi alanında tek taraflı ağrısız şişliktir. Detaylı bir tıbbi özgeçmiş ve mevcut olan daha önceki cilt insizyonları için dikkatli bir araştırma, epidermal bir kistin tanısı için zorunludur. Bu kistler total olarak çıkarılmalıdır ve hastalar uzun bir süre için takip altına alınmalıdır. Bu yazıda, 20 yıl önce yapılmış bir orta kulak cerrahisi sonrası gelişen iyatrojenik multilokule bir parotis kisti tanımlanmış, radyolojik ve patolojik bulguları tedavisi ile birlikte tartışılmıştır. Preoperatif olarak hastada preauriküler ve infraauriküler iki ayrı kitle izlenirken, ultrasonografik değerlendirmede septalı kistik bir kitle ile komşu lenf nodu izlenmekteydi. İntraoperatif gözlemde kistin parmaksı uzanımlar gösterir şekilde multilokule olduğu, bu kistik kitleye yapışık bir lenf nodu bulunduğu gözlendi. Bu nedenle olgu bir malignite ve onun lenf noduna olan metastazına benziyordu. Hastanın parotis bezi kisti total olarak çıkarıldı ve iki yıllık takip süresinde rekürrense ait herhangi bir bulgu yoktu.

Anahtar Kelimeler: Parotis bezi, parotis hastalıkları, epidermoid kist

KBB ve BBC Dergisi 17 (3):104-7, 2009

 

 ARAMA
  
 
 Ayrıntılı Arama

Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.