26-10-2016

Dergi Hakkında
Yayın Kurulu
Yazım Kuralları
Yayın Hakları Devir Formu
Online Makale İşlemleri
İletişim

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
ISSN: 1300-6525
İndekslendiği Dizinler: Türkiye Atıf Dizini
Dil: Türkçe, İngilizce
Online ISSN: 2149-0880

 
Fasiyal Paralizi ile Ortaya Çıkan Nüks Kolesteatom: Olgu Sunumu

Dr. Sami BERCİN, Dr. Togay MÜDERRİS, Dr. Özgür KARAMEŞE, Dr. Muzaffer KIRIŞ

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB 2 Kliniği, AnkaraKolesteatom cerrahisinde ulaşılmak istenen amaç orta kulak veya mastoiddeki kolesteatom ya da hastalığı temizlemek, rekürrensi önlemek ve işitmeyi de maksimum seviyede tutmaktır. Bu olgu sunumunda 7 yıl önce kolesteatom nedeniyle sağ kulağa radikal mastoidektomi yapılan ve yaklaşık 3 aydır süren periferik fasiyal paralizi şikayeti ile kliniğimize başvuran bir hasta sunulmaktadır. Hastanın fizik muayenesinde; mastoid kavitede kolesteatom ile uyumlu bulgu yoktu, önceki operasyonda yerleştirilmiş olan fasiya intaktı. Odyolojik incelemede hava yolu saf ses ortalaması 117 dB olan mixt tip işitme kaybı izlendi. Sağda total periferik fasiyal paralizisi mevcuttu (House Brackman grade 6). Kulak muayenesinde kolesteatom nüksünü düşündürecek herhangi bir bulgusu olmayan ve önceki ameliyatından sonra herhangi bir akıntı öyküsü de olmayan hastanın, çekilen Temporal Kemik Bilgisayarlı Tomografisinde orta kulak boşluğunda geniş boyutlu yumuşak doku lezyonu, promontoriumda destrüksiyon, fasiyal sinirin 2. segmentinde duvar destrüksiyonu rapor edilmiştir. Hastaya yapılan revizyon mastoidektomide orta kulak ve mastoid kaviteyi dolduran yumuşak doku temizlendi. Fasiyal sinir timpanik segmentten itibaren açık olarak izlendi. Postoperatif 3. ayda fasiyal paralizinin grade 2-3 seviyesine gerilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Fasiyal paralizi, kolesteatoma

KBB ve BBC Dergisi 17 (3):129-31, 2009

 

 ARAMA
  
 
 Ayrıntılı Arama

Yasal uyarı: Bu sitede yayınlanan resim, yazı ve diğer uygulamaların her hakkı Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Siteye girmekle bu şartları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız.