ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler


Warfarin Kullanımına Bağlı Üst Havayolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Larengeal ve Sublingual Hematom
Larengeal and Sublingual Hematoma Causing Upper Airway Obstruction Due to the Use of Warfarin
Received Date : 22 May 2021
Accepted Date : 29 Jul 2021
Available Online : 13 Aug 2021
aDepartment of Otorhinolaryngology, Kastamonu University Faculty of Medicine, Kastamonu, TURKEY
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-84594 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2022;30(1):53-6
ÖZET
Varfarin, tromboembolik hastalıkların tedavisi ve profilaksisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Spontan kanama ve hematom, varfarin kullanımında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardır. Kanama riskini ortadan kaldırmak için varfarin tedavisine başlanmadan önce dikkatli bir fizik muayene yapılmalı ve ek hastalıklar ve kullanılan diğer ilaçlar değerlendirilmelidir. Hasta riskler hakkında bilgilendirilmeli ve düzenli “International Normalized Ratio” testleri ile takip edilmelidir. Nadir olmakla birlikte, spontan laringeal hematom, havayolu obstrüksiyonuna neden olabileceği ve yaşamı tehdit edebileceği için hızla teşhis edilmeli ve tedavi edilmelidir. Olgumuzda 61 yaşında erkek hastada varfarin kullanımına bağlı spontan sublingual, epiglottik ve aritenoid hematom gelişti. Hasta moniterize edildi ve konservatif tedaviye başlandı. Takip eden günlerde hasta iyileşerek taburcu edildi.
ABSTRACT
Warfarin is commonly used for the treatment and prophylaxis of thromboembolic diseases. Spontaneous bleeding and hematoma are complications that can occur in warfarin use. When patients will be initiated on warfarin therapy, a careful physical examination should be performed to eliminate the risk of bleeding and additional diseases and other medications used should be evaluated. The patient should be informed about the risks and followed up with regular International Normalized Ratio tests. Although rare, spontaneous laryngeal hematoma must be rapidly diagnosed and treated because it can cause to airway obstruction and be life-threatening. In our case, a 61-year-old male patient developed spontaneous sublingual, epiglottic, and arytenoid hematoma due to warfarin use. The patient was monitored and initiated on conservative treatment. In the following days, the patient was discharged with recovery.