ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


Koklear İmplant Sistemlerinde Sinyal İşlemleme Stratejileri: Literatür Derlemesi
Signal Processing Strategies In Cochlear Implant Systems: A Review of Literature
Received Date : 01 Feb 2021
Accepted Date : 11 Mar 2021
Available Online : 24 Mar 2021
aHacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, TÜRKİYE bİzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İzmir, TÜRKİYE cHacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Odyoloji BD, Ankara, TÜRKİYE dHacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Bölümü, Ankara, TÜRKİYE eSağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Ankara, TÜRKİYE
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-81939 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi
ÖZET
Koklear implantlar, işitme kaybı olması durumunda ve konvansiyonel işitme cihazlarının yetersiz kaldığı durumlarda işitmenin rehabilitasyonu için kullanılmaktadır. Koklear implant teknolojileri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Sinyal işlemleme ve konuşma kodlama stratejileri ise bu teknolojilerin gelişiminde başlıca ilgi duyulan konular arasında yer almaktadır. Koklear implant elektrotlarının sınırlı uyarımı göz önünde bulundurularak, kullanıcılarına mümkün olan en net ve en doğal sesi sunmayı amaçlayan çeşitli sinyal işlemleme stratejileri geliştirilmiştir. Bu derlemenin amacı, farklı firmalara ait konuşma işleme stratejileri detaylı bir şekilde incelemektir. Literatürde bu konuda yer alan bilgiler ışığında, farklı stratejilerinin konuşma algısı sonuçları üzerindeki etkilerinin değişkenlik göstermektedir. Koklear implant kullanıcılarında en iyi performansı elde etmek için ortak bir strateji belirlemek yerine, işitsel gelişim ve bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak kişiye uygun bir strateji belirlemek, uygun programlama parametreleriyle kullanıcının gelişimini desteklemek ve konuşma algısı çıktılarını objektif test yöntemleriyle takip etmek büyük önem arz etmektedir.
ABSTRACT
Cochlear implant systems are used for hearing re/habilitation in case of hearing loss and in cases where conventional hearing aids are insufficient. Cochlear implant technologies are developing rapidly. Signal processing and speech coding strategies are among the main topics of interest in the development of these technologies. Considering the limited stimulation of the cochlear implant electrodes; various signal processing strategies have been developed to provide users with the clearest and most natural sound possible. The aim of this literature review was to examine the speech processing strategies in cochlear implant systems. In light of the findings in the literature, the effects of different strategies on speech perception outcomes show great variability. Instead of establishing a common best-performing strategy for all users, selecting an individual strategy seems to be preferable for the best benefit.