ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERGİSİ 2014 YILI KONU DİZİNİ
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ÖZET
Ani işitme kaybı: 69 Ateşli silah yaralanması: 53 Baş dönmesi: 35 Benign paroksismal pozisyonel vertigo: 35 Benign tiroid nodülü: 29 Botulinum toksini: 9 Boyun: 40 Burun kanaması: 62 Butterfly teknik: 57 Cerrahi: 86 Çinko eksikliği: 5 Çinko: 5 Dizziness handikap envanteri: 35 Doğumsal anomaliler: 82 Drenaj: 1 Eğitim, özel: 14 Endoskopik cerrahi: 9 Epidermoid kist: 86 Esteziyonöroblastom: 62 Etyoloji: 5 Frontal sinus: 44 Gardner sendromu: 44 Glomus karotikum: 77 İğne aspirasyon: 1 İletişim bozuklukları: 14 İnce iğne aspirasyon biopsisi: 29 İnkus: 82 İnlay timpanoplasti: 57 İnternal akustik kanal: 69 İntraoral eksizyon: 86 İşitme bozukluğunun rehabilitasyonu: 14 Kafa tabanı: 66 Karsinom: 62 Kıkırdak greft: 57 Koklear implant: 82 Kokusal: 62 Kolestatom: 66 Konjenital kolesteatom: 48 Krikofaringeal akalazya: 9 Krikofaringeal disfonksiyon: 9 Krikofaringeal miyotomi: 9 Larinks: 53 Lenfoma: 40 Lipoma: 69 Maksilla: 72 Malign tiroid nodülü: 29 Mastoid: 48 Menenjit: 82 Nazal kavite: 62 Non-hodgkin lenfoma: 72 Oksipital kemik: 48 Osteom: 44 Peritonsiler abse: 1 Ranula: 86 Sağırlık: 14 Schwannom: 77 Serebellopontin köşe: 66 Sezary sendromu: 40 Submandibular bez: 86 Stapes: 82 Tanı: 66 Tarih: 14 Tedavi yaklaşımı: 53 Tedavi: 62 Temporal kemik: 48 Timpanik membran: 57 Tinnitus: 5 Ultrasonografi: 29 Vagus siniri: 77 Yatış süresi: 1