ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

A Rare Cause of Recurrent Massive Epistaxis: Post-traumatic Cavernous Carotid Artery Pseudoaneurysm
Rekürren Massif Burun Kanamasının Nadir Bir Nedeni: Travma İlişkili Kavernöz Karotis Psödoanevrizması
Received Date : 04 Jul 2020
Accepted Date : 07 Oct 2020
Available Online : 11 Feb 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-77880 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Internal carotid artery pseudoaneurysm due to head trauma is an extremely rare but life-threatening condition. A pseudoaneurysm in the cavernous segment of the internal carotid artery should be considered in patients with ocular region injury, unilateral vision loss and delayed epistaxis. In cases of cavernous carotid pseudoaneurysm, a period between trauma and the first episode of epistaxis is usually observed. In this paper, a 36-year-old patient with cavernous carotid pseudoaneurysm related to head trauma is presented. The patient's epistaxis started approximately 5 months after the trauma. On his examination, a pulsatile mass in the left nasal cavity was detected, and a diagnosis of giant cavernous carotid pseudoaneurysm was made with computed tomography-angiography imaging. Then, he was successfully treated with coil embolization in the interventional radiology unit.
ÖZET
Kafa travmasına bağlı internal karotid arter psödoanevrizması, oldukça nadir görülen ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Özellikle oküler bölgede kemik kırığı, tek taraflı görme kaybı, gecikmiş burun kanaması bulguları saptanan bir hastada, internal karotid arterin kavernöz segmentinde psödoanevrizma olabileceği akla gelmelidir. Kavernöz karotis psödoanevrizması olgularında, genellikle travma ile ilk burun kanaması atağı arasında bir periyot gözlenir. Bu çalışmada, 36 yaşında kafa travması ile ilişkili kavernöz karotis psödoanevrizması olan bir olgu sunulmuştur. Olgunun, travmadan yaklaşık 5 ay sonra masif ve tekrarlayıcı karakterde burun kanaması başlamıştı. Muayenesinde sol nazal kavitede pulsatil kitle saptanan hastaya uygulanan bilgisayarlı tomografi-anjiyografi görüntüleri ile dev kavernöz karotis psödoanevrizması tanısı kondu. Ardından girişimsel radyoloji ünitesinde koil embolizasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edildi.