ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

A Rare Surgical Emergency: Lingual Abscess
Nadir Görülen Bir Cerrahi Acil: Dil Apsesi
Received Date : 18 Apr 2020
Accepted Date : 10 Jun 2020
Available Online : 13 Jul 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-75603 - Makale Dili: EN
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):317-20
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Lingual abscesses are rarely seen clinical conditions. However, they can often be missed in the differential diagnosis. They need to be quickly recognized and treated as they can threaten the airway. In this article, three cases of lingual abscess with different etiologies admitted to our clinic within three months are presented. The basis of the management of the treatment of lingual abscesses is to drain the abscess urgently after the airway is secured. If the abscess is located in the anterior 2/3 of the tongue, drainage can be performed in the emergency room or outpatient clinic with needle aspiration or incision. However, it can be performed in the operating room with the aid of intubation if it is located in the posterior 1/3 of the tongue; because posteriorly located abscess may threaten the airway. This pathology should be well known because it can be life-threatening if left untreated.
ÖZET
Dil apseleri oldukça nadir görülmektedir. Bu nedenle çoğu zaman ayırıcı tanıda atlanabilmektedirler. Solunumu tehlikeye sokabilecekleri için hızlıca tanınıp tedavi edilmeleri gerekmektedir. Yazımızda üç ay içerisinde kliniğimize başvuran farklı etiyolojik nedenlere sahip üç dil apsesi olgusu sunulmuştur. Dil apselerinin tedavi yönetiminin temelinde hava yolunun güvene alınması yer alır, hava yolu güvene alındıktan sonra apsenin acil olarak drene edilmesi gerekmektedir. Apse dilin ön 2/3’lük kısmında yer alıyorsa drenaj acil servis ya da poliklinik şartlarında iğne ile aspirasyon şeklinde ya da insizyon ile yapılabilirken dilin arka 1/3’ünde yer alan apselerde olduğu gibi solunumun etkileneceği durumlarda ameliyathanede entübasyon eşliğinde yapılabilir. Etkin tedavi gerçekleştirilmezse hayatı tehdit edebilen bu patolojinin iyi bilinmesi gerekmektedir.