ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

ADİPOZ TıKAÇ MİRİNGOPLASTİ
ADIPOSE PLUG MYRINGOPLASTY
K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 : 1-4, 1995
ÖZET
Adipoz tıkaç miringoplasti 10 tavşana ait 20 kulakta çalışıldı ve küçük timpanik membran perforasyonu. onarımında basit ve etkin bir teknik olarak sunuldu. Kulak zarları elektrokoter yardımıyla ventilasyon tüpü sonrasında kalan perforasyonlara benzetilmeye çalışılarak delindi. Perforasyonların 16 tanesi < 3 mm. ve kalan 4 tanesi de 3 mm. olarak not edildi. Preforasyonlar, otogreft adipoz dokularla tıkaç tarzında kapatıldı, Oniki haftalık takip periodundan sonra %87.5 (<3 mm.), %75 (>3 mm.) ve toplam da %85 başarı oranlarına erişildi.
ABSTRACT
Adipose plug myringoplasty is studied on the 20 ears of 10 rabbits and presented as a simple and effective technique in managing small tympanic perforations. Ear drums were perforated by using electrocauter to simulate the perforations due to the ventilation tubes. 16 perforations were noted < 3 mm. and the rest 4 were > 3 mm. Perforations were pluged with aııto-graft adipose tissues. After twelve weeks of follow-up period, success rates of %87.5 (<3 mm.), %75 (> 3 mm.) and totally %85 were attained.