ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

AMELOBLASTOMA NEDENİYLE HEMİMANDİBULEKTOMİ VE TITANIUM MESH İMPLANTI İLE MANDİBULAR REKONSTRÜKSİYON
HEMIMANDIBULECTOMY DUE TO AMELOBLASTOMA AND MANDIBULAR RECONSTRUCTION WITH TITANIUM MESH IMPLANT
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:155-159, 1995
ÖZET
Yüzünde ve ağız içinde şişlikle Hastanemize başvuran hastanın, ameloblastoma tanısı ile çene rezeksiyonu ve titanium mesh implant ile rekonstrüksiyonunu içeren bir olgu sunulmaktadır. Sağ mandibular ramus kondil kısımlarını içeren tümör ekstraoral yaklaşımla çıkartılarak titanium mesh implant, kondu protezi ve allogreft fibula uygulanmıştır.
ABSTRACT
A case report including mandible resection and titanium mesh implant reconstruction with ameloblastoma diagnosis of the patient who referred to our hospital with the chief complaint of swelling over her face and inside of mouth is presented. The tumor including right ramus and condylar process was removed by extraoral approach and titanium mesh implant, condyle prosthesis and allograft fibula were applied.