ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

ANİ İŞİTME KAYıPLı HASTALARıN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ELEKTRONİSTAGMOGRAFİ ve İŞİTSEL BEYİN SAPı CEVAPLARıNıN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ELECTRONISTAGMOGRAPHY AND AUDITORY BRAINSTEM RESPONSE IN THE EVALUATION OF THE PATIENTS WITH SUDDEN HEARING LOSS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:65-72, 1995
ÖZET
Ani işitme kaybı çok geniş etyolojiye sahip klinik bir antitedir. Elyolojisi tam olarak ortaya konamadığında hastalığın değerlendirilmesi ve tedavisinde genellikle büyük problemler ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda biri multipl skleroz diğeri akustik nörinoma sonucu gelişen iki ani işitme kaybı olgusu sunulmuştur. Ayrıca ani işitme kaybının mümkün olduğunca kapsamlı araştırılma gerekliliği ile elektronistagmografı (ENG) ve işitsel beyin sapı cevapları (Auditory brainstem response = ABR) yöntemlerinin bu hastalığın tanısındaki değeri vurgulanmıştır.
ABSTRACT
Sudden hearing loss is a clinical entity which has very common etiologies. In case where the etiology is not determined, the evaluation and treatment of sudden hearing loss are very difficult. In this paper, two patients with sudden hearing loss caused by multiple sclerosis and acoustic neuroma are presented. Especially, the importance of scope of the evaluation concerning the etiology, and the value of electronystagmography (ENG) and auditory brainstem response (ABR) methods in the diagnosis of this disease are stressed.