ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

AURAL POLİPLER ve KOLESTEATOMA
AURAL POLYP AND CHOLESTEATOMA
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:5-7, 1995
ÖZET
Kronik Otitis Media kliniğinde enfeksiyonun aktif formunun bir göstergesi olan aural polipler, çoğu kez otolojik değerlendirmeleri güçleştirebilmekte ve altta yatan bir kolesteatomayı gizleyebilmektedirler. Bu çalışmada amaç, cerrahi olarak tedavi edilen 60 aural polipli Kronik otitis media\'lı hastanın mevcut patolojisi ile altta yatabilen kolesteatoma birlikteliğinin sıklığını belirlemektir. Operasyon sırasındaki bulgulara göre vakaların %66.6\'sında kolesteatoma tespit edilmiş ve tüm olgularda Polibektomi sonrası aynı seansta Mastoidektomi, Attikoantrostomi operasyonları gerçekleştirilmiştir. Dış kulak yolunda tespit edilen poliplerin özellikleri, poliplerin patolojik yönden incelenmesi ve bakteriyolojik tetkiklerin sonucuna göre altta yatabilecek bir kolesteatoma varlığına yol gösterebilecek bir işarete rastlanmamıştır. Öte yandan kronik aktif otitis media tedavisinde tek başına basit polipektomi\'nin yetersiz bir işlem olduğu sonucunda fikir birliğine vardık.
ABSTRACT
Aural polyp as a guide to middle ear disease activity, usually restricts otological investigations, and may hides an underlying cholesteatomatous disease. The aim of this study was to identify any relationship between aural polyp and underlying cholesteatoma in 60 patients with chronic otitis media and an aurol polyp. After we had performed simple polypectomy, we found that in 40 (66.6 %} of the 60 patients, (here was an underlying cholesteatoma. Folloıving the polypectomy ve subsequently carried out mastoidectomy and or atticoantrostomy procedures in the same session. We showed that there wasn\'t any signifıcant prediction of presence or absence of cholesteatoma in patients with aural polyp. On the other hand we agreed that simple polypectomy alone is an unsufficient procedure to manage chronic active otitis media.