ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNDE BOYUNA YAKLAŞıM
APPROACH TO THE NECK IN HEAD AND NECK CANCER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 ; 262 - 272
ÖZET
Baş ve boyun kanserli hastalarda boyuna yaklaşırken primer tümör ve nodlara ait lokalizasyon, evreleme, histopatoloji ile tanı yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Metastazın oluşumunu önlemek veya olduğunda tedavi etmeye yönelik bir çok yöntem vardır, bunlar arasında görüş farklılıkları olmakla beraber ortak amaç, lokalregional nüksü önlemek yada ortadan kaldırmak ve bu yolla baştanın hayat kalitesi arttırılırken, sürvinin düzeltilmesidir. Boyun metastatik kanserine ait prensipler ve gerekçeleri; farklı tedavi yöntemlerinin mukayeseli olarak verilmesi yoluyla bu tartışmalı konu incelenmiştir.
ABSTRACT
Localization, histopathology and staging of the primary tumor is of outmost importance in determirıing the approach to a possible neck involvement in Head and Neck cancer. Various methods have been proposed to minimize the risk of nodal involvement or to control it effectively when present. This presentation addresses these different approaches, with regard to comparative advantages, disadvantages and herapeutic results.