ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

BOYUN KİTLELERİNDE TANı SORUNLARı
DIAGNOSTIC PROBLEMS OF THE NECK MASSES
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:42-45, 1995
ÖZET
Baş-boyıın kitleleri K.B.B hekiminin preoperatif tanı koymada güçlük çektiği patolojilerdir. Bu bölge patolojilerinin çok geniş spektrumda yer almaları ve bölgenin birçok organ ile vasküler ve lenfatik ilişkisi nedeniyle kitlelerinde büyük bir içiçelik taşırlar. Lenf nodlarının büyük bölümünün burada yeralması nedeniyle var olan bir kitleye tedavi yaklaşımı güçleşmektedir. Son beş yılda Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B kliniğinde opere ettiğimiz 493 boyunda kitle olgusunda preoperatif tanı için yaklaşımlarımızı histopatoloji doğrultusunda gözden geçirdik. Klasik lokalizasyonlu kitlelerin tanısında sorun bulunmazken atipik yerleşimlilerde en az birkaç incelemeye gerek görülmüştür. Anamnez ve fizik muayene sonrası en çok ultrasonografı ve ince iğne aspirasyonundan yararlanılmıştır. Seçilmiş olgularda bilgisayarlı tomografı ve manyetik rezonans yararlı olacaktır.
ABSTRACT
Preoperative evaluation of the head and neck masses can be considered an important problem by an E.N.T specialist. These masses have a wide spectrum and close relation with vascular and lymphatic structures of many organs. The management of a neck mass provokes great difficulty as the most of the lymph nodes are located in the head and neck region. We have been reevaluated our approach for preoperative diagnosis of 493 neck masses with were operated in E.N.T Department of Ankara University during the last five years, retrospectively. There were not any problem in the diagnosis of the masses in unusual localization white it was required much more investigations in atypic localization. Mostly ultrasonography, computed tomography and fine needle aspiration were utilized following anamnesis and physical examination.