ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Brakial Pleksustan Gelişen Schwannoma
Schwannoma of the Brachial Plexus
Received Date : 19 Jan 2021
Accepted Date : 05 Apr 2021
Available Online : 08 Apr 2021
Doi: 10.24179/kbbbbc.2021-81458 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2021;29(3):245-8
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Schwannomas are described as neurogenic tumors arising from Schwann cells surrounding peripheral nerves. 25-45% of extracranial schwannomas occur in the head and neck. A 27-year-old female patient with a painless swelling on the right side of the neck, which she noticed for two years, presented to our clinic. On examination, a solid tumoral lesion of 33x32 mm in size was detected in the right supraclavicular region. It was closely adjacent to the subclavian vein. The tumor, located in the region where the brachial plexus upper trunk divides into anterior and posterior divisions, was completely removed without damaging the nerve. Pathology result was reported as schwannoma. Schwannomas originating from the brachial plexus are rare head and neck tumors. Their close anatomical neighborhood with the main neurovascular structures in the neck should always be remembered, and care should be taken not to damage these anatomical structures during surgery to prevent potential morbidity.
ÖZET
Schwannomalar, periferik sinirleri çevreleyen schwann hücrelerinden köken alan nörojenik tümörlerdir. Ekstrakraniyal yerleşimli schwannomaların %25-45’i baş ve boyun bölgesi yerleşimlidir. Boynun sağ tarafında 2 yıldır fark ettiği ağrısız şişlik ile 27 yaşında kadın hasta kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde, sağ supraklaviküler bölgede subklavyan ven ile yakın komşuluk gösteren 33x32 mm boyutlarında solid tümöral lezyon saptandı. Brakial pleksus üst trunkusun ön ve arka divizyonlara ayrıldığı kısımda yerleşim gösteren tümör kitlesi sinire zarar vermeden tamamen çıkarıldı. Patoloji sonucu schwannoma olarak raporlandı. Brakial pleksus kaynaklı schwannomalar nadir görülen baş ve boyun bölgesi nörojenik tümörlerindendir. Boyundaki ana nörovasküler yapılarla yakın anatomik komşulukları her zaman hatırlanmalı ve potansiyel morbiditeleri önlemek için cerrahi sırasında bu anatomik yapılara zarar vermemeye dikkat edilmelidir.