ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

Brankial Kleft Kistinden Kaynaklanan Papiller Karsinoma: Tanısal İkilem
Papillary Carcinoma in a Branchial Cleft Cyst: Diagnostic Dilemma
Received Date : 05 Dec 2018
Accepted Date : 02 Jan 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2018-64099 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(1):37-40
ÖZET
Brankial kleft kistleri (BKK) sık görülmesine rağmen, primer kanserleri nadir olarak karşımıza çıkabilmektedir. Genel olarak skuamöz hücreli karsinomlar görülmektedir. Brankial karsinomların tanısı, lezyonun çıkarılması ve ardından kitlenin histolojik incelemesinde sinüs-trakt ilişkisinin ispatı ile konulmaktadır. İmmünohistokimyasal çalışmalar ile tanı desteklenebilmektedir. Bu çalışmada, boynunun solunda uzun zamandır var olan şişlik şikâyetiyle kliniğimize başvuran, brankiyal kleft kisti ön tanısı ile opere ettiğimiz, ancak patolojisi papiller karsinom olarak rapor edilen 56 yaşındaki erkek olgunun sunulması amaçlanmıştır.
ABSTRACT
Although branchial cleft cysts (BCC) are common, primary cancers are rare. Generally squamous cell carcinoma is seen in BCC. The diagnosis of branchial carcinoma is established by excision of the lesion and then demonstrating the sinus-tract relationship on histopathological examination of the mass. Diagnosis is supported by immunohistochemical studies. In this article, we reported a 56-year-old male patient, which has admitted to our clinic with swelling on the left side of the neck for a long time that we operated with the diagnosis of the branchial cleft cyst, but the histopathology reported as papillary carcinoma.