ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DEFAULT

THE RECONSTRUCTION OF NASAL DEFECTS
BURUN DEFEKTLERİNDE REKONSTRUKSİYON
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 20-22
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Large defects of the nose are seen after resection of the malignant tissue. The functional and aesthethic closure of these defects may present problem. 72 cases were treated in Ankara Oncology Hospital between August 1991 and February 1993. 5 lateral forehead, 11 median forehead, 33 nasolabial, 6bilobed, 7 glabellar rotation and 10 advanced cheek flaps were used, which were compared with each other. Large defects of the tip of the nose are best treated with lateral forehead and scalp flaps, while those in the radix of the nose are treated with median forehead flaps. Lesser defects are treated either with nasolabial and other flaps.
ÖZET
Özellikle kanserli dokunun rezeksiyonundan sonra burunda geniş defektler kalabilmektedir. Bu defektlerin estetik ve fonksiyonu sağlayacak şekilde kapatılabilmesi sorun olabilir. Biz bu çalışmamızda Ankara Onkoloji Hastanesinde Ağustos 1991 - Şubat 1993 tarihleri arasında 5 alın yan, 11 alın orta hat, 33 nazolabial, 6 bilobe, 7 glabeller rotasyon, 10 yanak yanaştırma flebi uyguladığımız 72 hastamızı sunduk. Uyguladığımız bu yöntemleri birbirleriyle kıyasladık. Hastalarımızın yalnızca üçüncü hematom birinde enfeksiyon görüldü. Burunun uç kısmında oluşan geniş defekler için alın yan ve skalp fleplerinin, burun kökü çevresinde oluşan geniş defektlerde alın orta hat fleplerinin uygun olacağı kanısına vardık. Daha küçük boyutlu defeklerde ise nazolabial ve diğer flep yöntemlerinin uygulanabileceğini tespit ettik.