ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

BÜYÜK JÜVENİL NAZOFARİNGEAL ANGİOFİBROMALARIN TEDAVİSİ
THE TREATMENT OF ADVANCED JUVENILE NASOPHARAYNGEAL ANGIOFIBROMA
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 3:46-53, 1995
ÖZET
Juvenil Nazofaringeal Angiofıbromalar, adölesan dönemi erkek çocuklarında sık görülen benign bir tümördür. Ancak kafa kaidesinde çeşitli foraminalar ue fissürler yoluyla yayıldıklarından tedavileri bir problem teşkil eder. Bu. özellikteki 4 olgumuzun semptomları, tümörün yaygınlığı, uyguladığımız yöntemler ve komplikasyonları sunulmuş olup, literatür gözden geçirilerek sonuçlar değerlendirilmiştir.
ABSTRACT
Juvenil Nasopharyngeal Angiofibromas are benign tumors which are frequently encountered in adolescent boys. However, their treatment is difficult due to their ability of extension via the foramina and fissures of the skull base. We have discussed the symptoms, the extensions, the management and related complications of these tumors in four cases and evaluated our results in the view of literature.