ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
YÖNTEM

ÇENE REZEKSİYONLARINDA PROTETİK REHABİLİTASYONU GELİŞTİREN BAZI CERRAHİ MODİFİKASYON ÖNERİLERİ
SUGGESTIONS OF SURGICAL MODIF1CATION TO IMPROVE PROSTHETIC REHABILITATION IN RESECTIONS OF THE MAXILLA AND THE MANDIBLE
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1998: 6(2) 101-103
ÖZET
Orofasial kanserlerin cerrahi rezeksiyonu sonucu hastada anatomik, fonksiyonel, kozmetik, ve psikolojik sorunlar gelişebilir. Bu tür vakaların başarılı rehabilitasyonu için, ekip çalışması ve önceden yapılacak tedavi planı büyük önem taşır. I Intraoral ve ekstraoral rezeksiyonlarda uygulanabilecek bazı cerrahi modifikasyonlar ise yapılacak protezlerin başarısına katkıda bulunur.
ABSTRACT
Anatomical,functional, cosmetics and pysychological problems may be developed as a result of surgical resection of orofacial cancers. For successful rehabilitation of these kinds of events, team work and advance treatment is essential. Some surgical modifîcations in intraoral and extraoral resections contribute to success of the prosthesis.