ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
CASE REPORTS

Chondrodermatitis Nodularis Kronika Helicis
Kondrodermatitis Nodülaris Kronika Helisis
Received Date : 11 Mar 2019
Accepted Date : 30 Jul 2019
Doi: 10.24179/kbbbbc.2019-65993 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi 2019;27(2):85-8
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Chondrodermatitis nodularis kronika helicis is a rare inflammatory disease of the auricula skin and cartilage that can seen mostly in helix, as well as antihelix and tragus. The disease usually appears as oval-shaped painful nodule in millimetric size that develops in months in middle- aged male patients. The disease can be mixed with basal cell and squamous cell carcinomas. Histopathological examination is essential for definitive diagnosis.A 68-year-old male patient complaining of painful mass on the left ear cap for three months applied to our outpatient clinic. The mass of the patient was totally excised and the pathology report was reported as chondrodermatitis nodularis kronika helicis. Chondrodermatitis nodularis kronika helicis is a disease requiring surgical treatment to reduce the possibility of recurrence in patients with painful clinic. This rare disease that can mimic malign diseases, presented with clinic and histopathological findings.
ÖZET
Kondrodermatitis nodülaris kronika helisis daha sık heliks olmakla birlikte antiheliks ve tragusta da tutuluma neden olabilen, kulak cildi ve kıkırdağının nadir görülen inflamatuar bir hastalığıdır. Hastalık genellikle orta yaşlı erkeklerde, aylar içinde gelişen milimetrik büyüklükte, oval şekilli ağrılı nodül olarak seyreder. Bazal hücreli ve skuamöz hücreli karsinomlarla karıştırılabilir. Ayırıcı tanı ve kesin tanıda histopatolojik inceleme şarttır. Üç aydır sol kulak kepçesinde ağrılı kitle şikâyeti olan 68 yaşındaki erkek olgu polikliniğimize başvurdu. Olgunun kitlesi total eksize edildi ve patoloji raporu kondrodermatitis nodülaris kronika helisis olarak belirtildi. Kondrodermatitis nodülaris kronika helisise, ağrılı klinikle seyreden hastalarda nüks ihtimalini azaltmak için cerrahi tedaviye gereksinim duyulur. Malign hastalıklar ile karışabilen bu nadir vaka, klinik ve histopatolojik bulgularıyla sunulmuştur.
KAYNAKLAR
  1. Winkler M. Chondrodermatitis nodularis chronica helicis. Arch Dermatol Syphilol. 1915;121:278 [Crossref] 
  2. Altıntaş H, Çakmak HÖ, Bilgili S. [Chondrodermatitis nodularis helicis]. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;2(3):162-4.
  3. Arıcan Ö, Pişkin S, Önver N, Öz Puyan F. [Chondrodermatitis nodularis helicis chronica: answer of the last issue case question]. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2010;30(6):2074-6. [Crossref] 
  4. Kumar P, Barkat R. Chondrodermatitis nodularis chronica helicis. Indian Dermatol Online J. 2017;8(1):48-9. [Crossref]  [PubMed]  [PMC] 
  5. Şenel E. [A painful nodule of the ear: chondrodermatitis nodularis chronica helicis, a case report]. Anatol J Clin Investig. 2011;5(2):102-3.
  6. Çankaya H, Metin A, Delice İ. [Chondrodermatitis nodularis helicis: a case healed with steroid jet injection]. Van Tıp Dergisi. 1999:6(2):47-9.