ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

EKSTRAMEDÜLLER PLAZMASİTOM
EXTRAMEDULLARY PLASMACYTOMA
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:73-75, 1995
ÖZET
Ekstramedüller plazmasitomlar oldukça nadir görülen ve sıklıkla üst solunum yollarını tutan neoplazmlardır. Plazmasitomlar yapı olarak düzgün, iyi vaskülarize, renkleri sarı-griden koyu kırmızıya kadar değişen tümörlerdir. Burun ve paranazal sinüslerde genellikle geniş tabanlı yerleşir, fakta larenks ve farenkste daha çok pedinküllü veya submukozal yerleşim gösterir. Tedavisinde radikal cerrahi ve postoperatif yapılan radyoterapi ile en iyi sonuçlar alınmaktadır.
ABSTRACT
Extramedullary Plasmacytomas are uncommon neoplasm that frequently occur in the upper respiratory tract, Plasmacytomas are smooth, highly vascularized tumors and vary from yellow - gray to dark red. They appear as sessile tumors when present in the nose and paranasal sinuses, but mostly pedinculated or submucosal in the larynx and pharynx. Best results are obtained by radical surgery followed by radiotherapy.