ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Epidemiology of Snoring Among Primary School Children
İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Horlama Epidemiyolojisi
KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 136-139, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Snoring is a commonly encountered complaint among children as well as adults. To determine the prevalence of snoring among primary school children and to assess the structural pathologies in the upper airways associated with snoring, a screening study was performed among children attending Kahramanmaras Primary Boarding - School between March 2001 and June 2001. A total of 798 children between the ages of 7 and 16 years, of whom 186 were girls and 612 were boys, were interviewed for the complaint of snoring. The knowledge as to whether snoring was present or not was derived from the interviews with the children themselves, their teachers or their friends sharing the same room with them. All of the children who had snoring were examined with a nasal endoscope after ENT examination. The snoring was found to be present in 47 children. Of these children, 33 had large, 6 had moderate and 8 had small adenoidal tissues. The overall prevalence of snoring was 5.9%. The prevalence of snoring was 8% among the younger age group (between the ages of 7-12 years) and more children (92.3%) in this group were found to have large adenoidal tissues on examination than the children in older age group (42.9%). The prevalence of snoring was 4.5% among the older age group. The difference in these prevalences was statistically significant. As a result, snoring is more common among younger age group and this is probably associated with large adenoidal tissues.
ÖZET
Horlama eriskinlerde olduğu gibi çocuklarda da sık rastlanılan bir sikayettir. Bu çalısmada, ilköğretim çağındaki çocuklarda horlama prevalansını saptamak ve üst solunum yollarında horlama ile iliskili olabilecek yapısal patolojileri değerlendirmek amacıyla Kahramanmaras Yatılı Bölge Ilköğretim Okulunda öğrenime devam eden ilköğretim çağındaki öğrenciler arasında 2001 yılı mart-haziran döneminde tarama yapıldı. Yasları 7 ile 16 arasında değisen 186’sı kız, 612’si erkek toplam 798 çocuk horlama açısından sorgulandı. Horlama olup olmadığı, çocukların kendilerinden, öğretmenlerinden veya aynı odayı paylasan arkadaslarından öğrenildi. Çocuklardan 47’sinin horladığı tespit edildi. Bu 47 olgudan, 33’ünde büyük (%70.2), 6’sında orta (%12.8) ve 8’inde de küçük (%17) adenoid dokusu saptandı. Horlama prevalansı tüm yas grupları gözönüne alındığında %5,9 idi. Küçük yas grubunda (7-12 yas arası) horlama prevalansı %8 olarak saptandı ve horlayanlarda, büyük yas grubuna göre (%42.9) daha çok sayıda çocukta (%92.3) büyük adeniod dokusu mevcuttu. Büyük yas grubunda ise horlama prevalansı %4,5 olarak saptandı. Yas grupları arasındaki horlama prevalansı farkı istatistiki olarak anlamlıydı. Sonuç olarak horlama küçük yas gruplarında daha yaygındır ve bu tıkayıcı adenoid dokusu ile iliskili gibi görünmektedir.