ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

EVALUATION OF THE INTERNAL JUGULER VEIN PATENCY IN FUNC TIONAL NECK DISSECTION
FONKSİYONEL BOYUN DİSEKSıYONLARıNDA İNTERNAL JUGULER VEN AÇIKLıĞıNıN DEĞERLENDİRİLMESİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2) : 153 - 156
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this study, the evaluation of internal juguler vein patency in the late postoperative period after functional neck dissection by color Doppler ultrasonography was aimed. Twentyeight patients with primary head and neck cancer who undervent 39 functional neck dissections were evaluated. Color Doppler ultrasonographic examination was performed after 3 to 33 months (avarage, 24 months). In 3 patients who ımderwent total larengectomy, pharyngocutaneus fistulas were noted because of postoperative wound infection. Seventeen patients were trated with radiotherapy postoperatively. in 36 (92%) internal juguler veins, the flow rate and diameter were found normal. In only 3 (8%) internal juguler veins, minimal reduction of the flow rate and diameter were found. Our results indicate that functional neck dissection does not influence internal juguler vein patency in the late postoperative period.
ÖZET
Bu çalışmada, fonksiyonel boyun diseksiyonu (FBD) sonrası geç postoperatif dönemde, internal juguler ven (İJV) açıklığının renkli Doppler ultrasonogra.fi (USG) ile değerlendirilmesi amaçlandı. Otuz dokuz fonksiyonel boyun diseksiyonu yapılan, primer baş-boyun kanseri tanısı alan 28 hasta değerlendirildi. Renkli Doppler ultrasonografık muayene - postoperatif 3 - 33 ay (ortalama, 24 ay) sonra yapıldı. Total larenjektomi yapılan 3 hastada, postoperatif yara enfeksiyon nedeniyle farengokutanöz fıstül gözlendi. Postoperatif 17 hastaya radyoterapi uygulandı. Otuz altı (%92) internal juguler venin, akım hızı ve çapı normal bulundu. Sadece 3 (%8) internal juguler venin, akım hızı ve çapında minimal azalma saptandı. Bulgularımız, fonksiyonel boyun diseksiyonunun geç postoperatif dönemde, İJV açıklığını etkilemediğini göstermektedir.