ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

EVALUATIONS OF RESEARCH WITH HUMAN SUBJECTS IN THE LIGHT OF
OTOLOJİDE ETİK SORUNLAR BİLDİRGESİ ıŞıĞıNDA İNSAN DENEKLİ ARAŞTıRMALARıN DEĞERLENDİRİLMESİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 89-90
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
In this article the medical ethics problems which appear during ear-nose-throat applications and researchare evaluated. This subject is worked in the light of Helsinki & Lisbon Declarations of the World Medical Association. The patients rights and human subjects are the key concepts in this paper.
ÖZET
Bu makalede K.B.B. alanında karşılaşılan etik sorunlara yer verilmiştir. Ağırlıklı olarak Helsinki ve Lizon Bildirgelerinin ışığında insan deneklerin kullanımı ve hasta haklan konulan incelenmiştir.