ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY IN HEAD AND NECK MASSES
BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi Cilt; 2 Sayı: 1, 1994
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
A survey of the diagnostic value of fine needle aspiration cytology in ENT practice was carried out over a 3-year period. The 270 aspirates were taken from a variety of head and neck sites excluding thyroid and examined by the same patholog. Cytology was accurate 81.58 % in histopathologically malignant lesions and 88.6 % in benign lesions, with 2 false negative (1.16 %) and no false positive results, There were no complications and the technique was found to be a rapid, safe and cost-effective diagnostic tool.
ÖZET
Kulak burun boğaz hastalıkları pratiğinde ince iğne aspirasyon biyopsi (İİAB) \'sinin tanıdaki etkinliği üç yılı aşkın bir sürede araştırıldı. Baş ve boyun bölgesinde troid dokusu hariç değişik bölgelerden 270 aspirasyon yapıldı ve bunlar uzman bir patolog tarafından değerlendirildi. Sitolojinin doğruluk oranı histopatolojik olarak malign olan lezyonlarda %81.58, benign olan lezyonlarda %88.6 olarak bulundu. Yalancı pozitif sonuca hiç rastlanmadı, yalancı pozitif sonuca hiç rastlanmad ı, yalancı negatiflik oranı ise %1.16 (2 olgu) idi. Komplikasyona hiç rastlanmazken, teknik, hızl ı, güvenilir ve ucuz bir yöntem olarak değerlendirildi