ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

FINE NEEDLE ASPIRATION CYTOLOGY OF PAROTID MASSES
PAROTİS KİTLELERİNDE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİ (*)
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 72-75
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The variations in the histological and biological behaviours of parotid masses implies the importance of \'early diagnosis\' in treatment planning. in some occasions; the definite diagnosis can be difficult, in spite of the recent developments in conventional diagnostic a evaluation modalities. Histopathology of a parotid mass is one of the major factors that contribute to management and prognosis of the disease. Therefore, the optimum pre-operative treatment planning can be made with the cytological knowledge of a parotid mass. Fine needle aspiration cytology (FNAB} was performed in 39 consecutive parotid masses and defini te histopathologic diagnosis was made in 33 cases. There cases were diagnosed as insufficient material. No false positive results have been reported and no complication has been encountered with this modality. High sensitivity and spesifity rates were achieved; 87.8% and 91.7%, respectively. The effectiveness can be increased when FNAB is used in combination with medical imaging modalities.In conclusion, FNAB is a safe, rapid, reliable and cheap investigation, which can be considered in the diagnosis of parotid tumors.
ÖZET
Parotis kitlelerinin erken tanısı parotis neoplazilerinin özellikleri nedeniyle tedavi planında önemli yer tutmaktadır. Anamnez ve fizik muayenenin önemli ipuçları vermesine, gelişen Biyokimyasal tetkik ve Tıbbi görüntüleme yöntemlerine karşın tanı bazen çok güçleşmektedir. Günümüzde ise Parotis tümörleri histopatolojisi doğrultusunda tedavi edilmektedir. Bu nedenle optimal preoperatif tedavi planı ancak sitolojik tanı ile yapılabilmektedir. Bizde kliniğimizde 39 parotis kitlesine İğne Aspirasyonu uyguladık. 3 olgu da tanı konamazken diğer 33 olguya tanı konulmuştur. 3 olgu ise yetersiz materyel olarak değerlendirilmiştir. Yanlış pozitif sonuç almadığımız gibi herhangi komplikasyonla da karşılaşılmamıştır. Yüksek oranda spesivite (%87.8) ve sensitivite (%91.7) elde edilmiştir. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden sonra veya birlikte uygulanmasının yararlı olacağını savunmaktayız. Sonuçta İğne aspirasyonunu kolay uygulanıp çabuk ve güvenilir sonuç veren ucuz bir tanı yöntemi olarak değerlendirmekteyiz.