ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

EXPERIMENTAL STUDY

HOMOGRAFT CARTILAGE IMPLANTATION TO THE NASAL SEPTUM
NAZAL SEPTUMA HOMOGREFT KIKIRDAK İMPLANTASYONU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1) :6-10,
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the results of homograft septal cartilage use in the nasal reconstruction. Homograft septal cartilages preserved in 70 % alcohol for one month were implanted to two groups (group I and group II) of rats each consisting of 4 rats and followed up for 2 and 4 weeks respectively. After being sacrifısed, macroscopic and microscopic fındings were compared both between groups and the control and the study groups. No statistically significant difference was observed in the macroscopic and microscopic fındings between two groups (p>0.05). We conclude that the well preserved homograft septal cartilage can be used for the nasal reconstruction.
ÖZET
Çalışmamızda nazal rekonstriksiyonda homogreft septal kıkırdağın kullanımını raflarda araştırmayı amaçladık. Her bir grupta dörder rat olan iki çalışma grubu planlandı. Ratların nazal septumuna % 70 etilalkolde bir ay bekletilen homogreft septai kıkırdaklar implante edildi. 1. gruptaki 4 rat iki hafta, II. gruptaki 4 rat dört hafta takip edildi. Tüm raflarda greft merkezinin ve periferinin canlı olduğu görüldü. Osifıkasyon, fibrozis, mononükleer ve polimorfonükleer hücre infiltrasyonunu içeren tüm parametreler göz önüne alındığında çalışma grubundaki ratlarda elde edilen histopatolojik bulgularla kontrol grubu raflarda elde edilen bulgular arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Homogreft septal kıkırdağın uygun koşullarda saklandığında nazal rekonstrüksiyonda kullanılabileceği sonucuna varıldı.