ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

INVESTIGATION OF NEURAL COMPONENT IN NOISE-INDUCED HEARING LOSS BY AUDITORY BRAINSTEM EVOKED POTENTIALS
GÜRÜLTÜYE BAĞLı İŞİTME KAYBıNDA NÖRAL KOMPONENT VARLıĞıNıN UYARıLMıŞ İŞİTSEL BEYİNSAPı POTANSİYELLERİ İLE ARAŞTıRıLMASı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2- 119-124
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Ninety-five male workers exposed to chronic occupational noise in a hydroelectric power plant were evaluated in this study. They were compared with thirty-three male volunters with normal hearing. All workers and controls were subjected to pure tone and speech audiometry, impedance tests and measurements of auditory brainstem evoked potentials. The sensorineural hearing loss which were detected in fifty workers were bilateral, symmetrical and affected mainly frequencies of 4 to 6 kHz. Absolutete latencies (AL) of waves I, III and V, as well as I-III-V and I-V interpik latency (IL) differences were not different in both workers with noise induced hearing loss and control subjects, even for both repetition rates of 10 stim/s and 50 stim/s. The data of this study demonstrate the cochlear nature of noise induced hearing loss as no significant schanges in interpik latency differences at either repetition rates.
ÖZET
Bu çalışmada bir hidroelektrik santralda çalışan ve kronik mesleki gürültüye maruz kalan 95 erkek işçi değerlendirildi. Normal işiten 33 erkek gönüllü ile karşılaştırma yapıldı. Tüm işçi ve kontrollere saf ses ve konuşma odyometrisi, impedans testleri ve uyarılmış işitsel beyinsapı potansiyel ölçümleri yapıldı. 50 işçiden esasen 4-6 kHz bölgesini etkileyen ve bilateral, simetrik sensorinöral işitme kaybı tespit edildi. Gürültüye bağlı işitme kayıplı 50 hastanın 10 ve 50/sn hızda uyaranla elde edilen uyarılmış işitsel beyinsapı potansiyellerinin değerlendirilmesinde; I., III. ve V. dalga absolü latans (AL) ve I-III, III-V veI-V interpik latans (İL) değerleri her iki klik hızında da kontrol değerlerden farklı bulunmadı. Bu çalışmanın verileri gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybının koklear niteliğini vurgulamaktadır ve uyarılmış işitsel beyinsapı potansiyellerinin gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı gelişenlerde normal işitenlerden farklı bir sonuç vermediği anlaşılmıştır.