ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİA OLGULARINDA ANAEROP MİKROORGANİZMALARIN ROLÜ
ANAEROBE MICROORGANISMS IN CHRONIC OTITIS MEDIA
K.B.B ve Boyun Cerrahisi Dergisi, 3: 8-11, 1995
ÖZET
Kronik Süpüratif Otitis Media\'da (KSOM) etken mikroorganizmaların tesbiti için 133 KSOM\'lı hastadan ve toplam 140 kulaktan alman aerop ve anaerop kültür sonuçları incelendi. 140 örnekten 118\'inde (%84.28) sadece aerop, 1\'inde (%0,71) sadece anerop ve 20\'sinde (%14.23) ise mixed (aerop ve anaerop) mikroorganizma isole edildi. Toplam 160 aerop isolattan 55\'inde Pseııdomonas spp. mevcuttu. Elde edilen 21 anaerop isolattan 13\'ünde Peptokok sp. vardı. Sadece anaerop üreme sağlanan l olguda etken mikroorganizma Peptokok olarak tesbit edildi, l olguda kültürde üreme olmadı.
ABSTRACT
140 aerobic and anaerobic culture results of drainage from 133 patients with chronic suppurative otitis media (CSOM) was evaluated in order to determine the causative microorganisms of CSOM. Of 14O specûnens. 118 (%84.28) had aerobe only growth, l (960.71) had anaerobe only growth and 21 (%14.28) had mixed (aerobe and anaerobe) growth. Of total 160 aerobic isolates, 55 had Pseudomonas spp. Peptococ sp, was recovered in 13 of 21 total anaerobic isolates. One patient had anaerobe only growth which was eptococ, l specimen had no growth.