ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ-BOYUN CERRAHİSİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFLAKSİ
ANTIMICROBIAL PROPHYLAXIS IN OTORHINOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 75-79
ÖZET
Günümüzde kullanılan antibiyotiklerin büyük bir kısmı cerrahide antimikrobiyal proflaksi amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür antibiyotik kullanımı, uygunsuz antibiyotik kullanımının da önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Uygun olmayan ve zamanında verilmeyen antimikrobiyal proflaksi postoperatif infeksiyon riskini ve antibiyotiklere olan direnci arttırmaktadır. Bu çalışmamız ile postoperatif infeksiyon oranlarını artıran risk faktörleri, hangi operasyonlarda proflaktik antibiyotik kullanıldığı, antibiyotiklerin seçim kriterleri, antimikrobiyal proflaksinin uygulama zamanı ve süreleri gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Most of the antibiotics used up recently are used for antimicrobial prophylaxis in the surgery. This type of antibiotic usage occupies the major part in the misuse of antibiotics. Antimicrobial prophylaxis which is inappropriate and not applied at the proper time increases the risk of postoperative infection and resistance against antibiotics. With this study. We reviewed the risk factors which increase the postoperative infection rates the types of the operations which necd prophylactic antibiotic usage, the criteria for the antibiotic of choice, the time and the duration for the antibiotic of choice. the time and the duration for the application of antimicrobial prophylaxis.