ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


TANIMSIZ

LARENKS KANSERİ OLGULARıMıZıN RETROSPEKTİF ANALİZİ
RETROSPECTIVE ANALYSES OF OUR LARYNGEAL CANCER
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 23-28
ÖZET
Bu çalışmada 1984-1991 yılları arasıda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı\'nda teşhis ve tedavi edilen 211 larenks kanseri olgusu incelenmiştir. \'\'American Joint Committee\" TNM klasifikasyonuna göre değerlendirilen ikisi kadın 211 olgunun 155\'ine cerrahi tedavi uygulanmış, değişik nedenlerle ameliyat edilmeyen 54 olgunun 47\'sine radyoterapi tavsiye edilmiştir. Opere edilen 155 olgunun 113\'üne total larenjektomi yapılmış olup, geri kalan 42 olguya değişik fonksiyonel larenks cerrahisi metodları uygulanmıştır. Bu operasyonlar, boyun diseksiyonu ameliyatları ile tamamlanmışlardır. Postoperatif dönemde radyoterapi kararı tümörün lokalizasyonu, TNM\'i ve lenf nodu metaztazına göre karar verilmiştir. Hastaların takip sonuçları incelenmiş ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.
ABSTRACT
In this study, 211 subjects with laryngeal carcinoma, who-had been treated at Gazi University Faculty of Medicine ENT Department between 1984 and l991, were analyzed. The subjects were documented according to TNM classification of American Joint Committee, One hundered and fifty-five of 211 subjects (2 female, 209 male) were operated and 47 subjects planned for radiotherapy. Total laryngectomy was performed to 113 of 155 operated subjects, and partial laryngectomy to 42 subjects. Neck disections were added to these various laryngectomies. Postoperatively, the subjects were evaluated for radiotherapy according to the localization of primary tumour, TNM and histopathological investigation of lymph nodes at dissected side. The follow-up results were discussed at the view of the literature.