ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

LARİNKS LEİOMYOMU
LARYNX LEIOMYOMA
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 :84-85, 1995
ÖZET
Larinksten gelişen bir Leiomyoma vakası nadir görülmesi nedeniyle sunularak ilgili literatür gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
A case of leiomyoma originating from larynx has been presented because of its rare incidance and the related literature is reviewed.