ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

REVIEW ARTICLES

NAZAL ALLERGY IN CHILDREN
ÇOCUKLARDA NAZAL ALLERJİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 83-86
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Allergic rhinitis is a common disease in childhood. Although it can be seen as a single clinical entity, allergic rhinitis can be seen quite frequently in patients with allergic asthma. This disease has some unfavorable influences on daily life and school performance of children. With the appropriate manipulation of the environment and the appropriate medical treatment, the symptoms of most patients subside.
ÖZET
Allerjik rinit çocukluk çağında sık görülen bir hastalıktır. Tek başına görülebileceği gibi, allerjik astma ile birlikte de sıklıkla görülür. Bu hastalığın çocuğun günlük hayatı ve okul başarısı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur. Çevresel faktörlere karşı alınacak bazı önlemler ve uygun medikal tedavi ile hastaların çoğunun semptomları düzelir.