ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

NAZOGASTRİ SONDA VE KOMPLİKASYONLARı
NASOGASTRIC TUBE AND IT\'S COMPLICATIONS
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: l Sayı: 2, 1993
ÖZET
Nazogastrik sonda yerleştirilmesi genelde sıradan bir işlem olarak görülmekteyse de, hayatı tehdit edici ciddi komplikasyonlara sebep olabilir. Konuyla ilgili literatür taranarak bu komplikasyonları önlemeye yönelik pratik yöntemler sunulmuştur.
ABSTRACT
Nasogastric tube replacement is a common procedure that may cause severe complications. Medical literature review and some practical methods for avoidance of these complications are presented.