ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

NONALLERJİK RİNİTLER(VAZOMOTOR RİNİTLER DıŞıNDA)
NONALLERGIC RHINITIS (EXCEPT VASOMOTORRHINITIS)
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 ; 256 - 259
ÖZET
Burun mukozasının inflamasyonunu ifade eden rinitler allerjinin yanı sıra pek çok faktöre bağlı olarak gelişebilir. Bu makalede vazomotor rinitler dışındaki nonallerjik rinitlerin patolojik, klinik özellikleri ve tedavileri incelenmiştir.
ABSTRACT
Rhinits is inflammation of nasal mucosa. This inflammation may develope by means of many factors besides allergy. This article presents the pathological and clinical features and management of nonallergic rhinitis except vasomotor rhinitis.