ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

Pleomorphic Adenomas in Childhood
Çocukluk Çağı Parotis Pleomorfik Adenomları
KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 164-167, 2002
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Pleomorphic salivary gland adenomas are rarely seen in children ages. Salivary gland tumors constitute 1-3% of all head and neck tumors. The most common (60-65%) salivary gland tumor, pleomorphic adenoma, mainly occurs in the parotid gland. Pleomorphic adenomas are slow growing benign tumors and most often seen in 5th-6th decades with a greater frequency in females. Histologically these tumors are seen to have epithelial, mesenchymal and myoepithelial components which are generally encapsulated with a pseudocapsule. Excision of the lesion superficial parotidectomy is recommended to prevent any recurrence . Pleomorphic adenomas are rarely seen in children accounting for 1.5-5 % of all salivary gland tumors in patients younger than 16 years.
ÖZET
Tükrük bezinin pleomorfik adenomları çocukluk çağında nadir rastlanan tümörlerdir.Tükrük bezi tümörleri, tüm baş-boyun tümörlerinin %1-3’ünü teskil eder. Tükrük bezinin en sık tümörü olan (%60-65) pleomorfik adenom genellikle parotis bezinden kaynaklanır. Yavas büyüyen bir tümör olan pleomorfik adenoma, en sık 5.-6. dekadlarda ve daha çok olarak kadınlarda görülür. Histolojik olarak, bu tümörler bir psödokapsül ile çevrelenmis, epitelyal, mezensimal ve miyoepitelyal komponentler içerir. Rekürrensin önlenmesinde süperfisyal parotidektomi önerilir. Pleomorfik adenom 16 yas ve daha küçük çocuklarda %1.5-5 gibi oldukça düsük oranda görülür.