ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

Proptosis Due to Hemangioma During Endoscopic Sinus Surgery
Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Hemanjiyoma Bağlı Gelişen Propitozis Olgusu
Received Date : 13 May 2020
Accepted Date : 08 Jul 2020
Available Online : 23 Dec 2020
Doi: 10.24179/kbbbbc.2020-76212 - Makale Dili: TR
KBB ve BBC Dergisi. 2020;28(3):313-6
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Proptosis is defined as the displacement of the eye ball forward. Proptosis which occurs during endoscopic sinus surgery, suggests orbital hemorrhage secondary to surgery. In the face of such a situation, medical and surgical methods should be applied quickly in order to decrease the pressure within the orbit. In this article, we presented a 44-year-old male patient who developed proptosis in the right eye of the patient while performing left-side endoscopic sinus surgery under general anesthesia and returned the eyeball after anesthesia was terminated. With this rare and interesting case report, the importance of anamnesis and pre-operative evaluation which are an integral part of physical examination was emphasized.
ÖZET
Propitozis, göz küresinin öne doğru yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır. Endoskopik sinüs cerrahisi sırasında meydana gelen propitozis, cerrahiye sekonder orbital hemorajiyi akla getirir. Böyle bir durum karşısında, orbita içi basıncı düşürmek için medikal ve cerrahi yöntemler hızlıca uygulanmalıdır. Bu çalışmada, genel anestezi altında sol taraf endoskopik sinüs cerrahisi yapılırken, hastanın sağ gözünde propitozis gelişen ve anesteziden uyandırılma sonrası göz küresi eski hâline dönen 44 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Bu nadir ve ilginç vaka sunumuyla, fizik muayenenin ayrılmaz bir parçası olan anamnezin ve preoperatif değerlendirmenin önemi vurgulandı.