ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

RECONSTRUCTION OF HEAD AND NECK DEFECTS WITH LATISSIMUS DORSI MYOCUTAN FLAP
BAŞ BOYUN DEFEKTİ REKONSTRÜKSİYONUNDA LATİSSİMUS DORSİ MYOKUTAN FLEP KULLANıMı
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2 : 43-45
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Primary reconstruction of the rejects following the extensive resection of advanced head and neck cancers, is a surgical challenge. using latissimus dorsi (LD) myocutaneous flap is a safe method to cover the defect. In this study 5 patients with LD myocutaneous flap reconstruction are preented.
ÖZET
İleri evre baş boyun kanserli hastalara uygulanan geniş rezeksiyonlar sonrasında oluşan defektin primer rekonstrüksiyonu güçlük yaratmaktadır. Latissimus dorsi (LD) myokutan flebinin kullanılması bu soruna güvenli çözüm getirmektedir. Çalışmamızda LD myokutan flebi ile rekonstrüksiyon uyguladığımız 5 hastanın klinik sonuçları verilmiştir.