ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

REGENERATION OF THE RABBIT MAXILLARY SINUS
TAVŞANLARDA MAKSİLLER SİNÜS MUKOZASININ REJENERASYONU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 :2-157-161
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Twenty rabbit maxillary sinuses were examined in order to asses the response of the maxillary sinus mucosa to trauma and hystological finding during regeneration period. Mucosa was resected totally in the half of rabîts and partially in the other half. Epithelial regeneration took place in the maxillary sinus in rabbits within 2 or 3 weeks. The normal sinus mucosa contains numerous serous glands in the lamına propria, but in the regenerated mucosa these glands are replaced by dense connective tissue and atypical glands. Profuse inflamatory infıltration and new bone formation have been seen in the subepithelium. This study indicates that although the mucosa is reepithelialized within 2 or 3 weeks, the regeneration of the lamına propria is incomplete.
ÖZET
Maksiller sinüs mukozasının travmaya verdiği cevabı ve rejenerasyonda görülen histolojik bulguları araştırmak için 20 tavşan maksiller sinüsü incelenmiştir. Sinüs mukozası deneklerin yarısında parsiyel, yarısında da total olarak rezeke edilmiştir. Bu cerrahi travmadan sonra mukozanın epitel rejenerasyonu 2 ila 3 hafta arasında tamamlanmıştır. Normal tavşan maksiller sinüs mukozasının lamina propriasında çok sayıda gland yapısı bulunmasına karşılık, rejenere mukozada bu yapıların yerini atipik glandlar ve yoğun bağ dokusu almıştır. Epitel altında iltihabı infıltrasyonun yanısıra yeni kemik oluşumu da gözlenmiştir. Bu çalışma sonunda tavşan maksiller sinüs mukozasının epitel rejenerasyonunun 2 ila 3 hafta arasında tamamlandığı ancak lamina propriasında bu rejenerasyonun tam olarak gerçekleşmediği anlaşılmıştır.