ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
OLGU SUNUMLARI

REPERATİF DEV HÜCRELİ GRANÜLOMA
REPERATIVE GIANT CELL GRANULOMA
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3: 76-79, 1995
ÖZET
Giant cell granüloma paranazal sinüslerin nadir görülen bir tümörüdür. Sıklıkla genç hastalarda ortaya çıkar. En sık görülen lokalizasyona, premolar diş bölgesidir. Giant cell granülomalı bir olgu nedeniyle, literatür araştırması yaparak hastalığı tartışmaya çalıştık.
ABSTRACT
Giant cell granuloma is a rare tumor of the paranasal sinuses. It occurs most frequently in younger patients. The most common. location is the region of the premolar teeth. In this study a patient with giant cell granuloma were evaluated and obtained results were compared with references.