ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

CASE REPORTS

SALIVARY DUCT CARCINOMA ORIGINATING FROM MINOR SALIVARY GLANDS OF LARYNX
LARENKSİN MİNÖR TÜKRÜK BEZİ ORİJİNLİ DUKTAL KARSİNOMU
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi,1999, 7 (2):110 - 113
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Laryngeal nonsquamous carcinomas constitute less than 1% af all epithelial malignancies of the larynx. They grow under an intact mucosa and originate from seromucous glands of the larynx. Adenoid cystic carcinoma is reported to be the most prevalent of malignant salivary glands of larynx in the literature. Adenocarcinoma makes a rarer part. Salivary duct carcinoma which is originating from minor salivary glands is the rarest of this group. in this article a laryngeal salivary duct carcinoma is reported.
ÖZET
Tüm epitelial malign tümörlerin içinde non-skuamöz kanserlerin larenksde görülme sıklıkları % 1\'den daha azdır. İntakt bir mukoza altında ve larenksin serömüsinöz bez yapılarından gelişirler. Literatürde bildirilen larengeal malign tükrük bezi tümörleri içinde en sık görüleni adenoid kistik karsinomalardır. Adenokarsinomalar çok daha az görülürler. Minör tükrük bezi yapılarından kaynaklanan duktal karsinoma ise çok ender görülebilen bir malign tümördür. Bu olguda larenksde görülen bir tükrük bezi duktal karsinoması olgusunu sunmaktayız.