ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

SEROUS OTITIS MEDIA IN ADULTS
YETİŞKİNLERDE SERÖZ OTİTİS MEDİA ETYOPATOGNEZİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 2-103-109
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Serous otitis media (SOM) wihich etiopathognesis is not clearly identified yet, is still subjected to a lot of investigations in field of allergy, immunology and otorhinolaryngology. In the etiology many factors blamed as atopy, pathologies causing nazofarengeal mass, barotrauma and radiotherapy to the head and neck region. But in the literature, the studies about the etiopathogenesis of SOM in adults is not seen much. In t his article, we presented the evaluation of 74 adults cases with SOM in respect of possible risk-etiologic factors and the result of immunologic, radiologic, and histopathologic findings in Gülhane Military Medical Academy, Department of ENT between the dates of 1992 and 1995.
ÖZET
Etyopatogenezi hala tam aydınlatılamamış olan seröz otitis media (SOM) allerji, immünoloji ve otorinolarengoloji içinde halen birçok araştırmaya konu olmaya devam etmektedir. Etyolojide atopik bünye, nazofarenkste kitle oluşturan patolojiler, barotravma, baş ve boyun bölgesine uygulanan radyoterapi gibi birçok faktör suçlanmaktadır. Ancak literatüre bakıldığında, etyopatogenezi tartışmalı olan yetişkin SOM\'sı ile ilgili çalışmaların oldukça az olduğunu görmekteyiz. Bu makalede, Gülhane Askeri Tıp Akademisi KBB Anabilim Dalı\'nda 1992-1995 yılları arasında SOM teşhis edilen 74 olgu, SOM\'nın etyopatognezinde sorumlu tutulan risk-etyolojik faktörler, immünolojik, radyolojik ve histopatolojik araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmiştir.