ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
DERLEMELER

SES VE KONUŞMA
VOICE AND SPEECH
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 71 - 78
ÖZET
Ses ve konuşmanın oluşumu, insanda santral nöral düzenleyici mekanizmaların, pulmoner ve larengeal fonksiyonların, rezonans ve artikülasyon işlevlerinin bir arada gerçekleştiği komplike bir fonksiyondur. Bu makalede larengeal anatomi ve vibrasyon mekaniğine ağırlık verilerek ses ve konuşma oluşumu mekanizmaları gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
The production of voice and speech is a complex process of the human being, where central neural regulatory mechanisms, pulmonary, laryngeal, resonatory and articulating functions are involved. This article reviews the fundamentals of voice and speech production with particular attention to laryngeal anatomy and vibratory mechanics.