ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


OLGU SUNUMLARI

SUPRAGLOTTİK YERLEŞİMLİ BİR LARENGEAL PARAGANGLİOMA VAKASı
SUPRAGLOTTIC LARYNGEAL PARAGANGLIOMA - A CASE REPORT
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 37 - 39
ÖZET
Largengeal paragangliomalar son derece nadir görülen tümörlerdir. Literatürdeki en geniş seride 62 vaka bildirilmiştir. Bu yazımızda superior larengeal yapılardan orijin almış olan, supraglottik yerleşimli bir paraganglioma vakasından bahsetmekteyiz. Bu vaka nedeniyle literatür taranarak paragangliomaların klinik görünümleri, semptomları ve tedavileri üzerinde tartışılmıştır.
ABSTRACT
Laryngeal paragangliomas are very rare tumours. The largest reported series in the literature consists of 62 cases. in this article a supraglottic paraganglioma originated from superior larenyngeal paraganglia is reported. Clinical appearance, symptoms and treatment of paragangliomas is discussed, with a review of the literature.