ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler
TANIMSIZ

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ARTROSKOPİSİ
ARTHROSCOPY OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3 : 21-25, 1995
ÖZET
İntraartikuler patolojiye sekonder gelişen, mandibula hareket kısıtlılığı ve ağrı nedeniyle temporo mandibuler eklem (TME) artroskopisi yapılan 30 hasta incelenmiştir. Post aperatif gelişme pre operatif ölçüm ve bulgularla karşılaştırılmıştır. Artroskopi sonrası fonksiyonel problemler çok minimal olup yalnızca birkaç gün sürmüştür. Post operatif kanama infeksiyon ya da sinir hasan olmamıştır. Sonuç olarak TME artroskopisi özellikle tanı amaçlı olmasına karşın, intraartikuler patolojilere bağlı gelişen hareket kısıtlılığının tedavisinde de yararlıdır.
ABSTRACT
Temporomandibular joint (TMIJ arthroscopy of 30 patients under general anesthesia was performed. Limited range of motion of mandible secondary to intraarticular pathology and pain were indications for TMJ arthroscopy. The post-operative improvement of these patients were evaluated and compared with pre-operative measurements. Functional impairment following arthroscopy was minor and lasted only a few days. No post-operative bleeding, nerve damage or infection was observed. In. conclusion, TMJ arthroscopy is very helpful mainly for diagnostic purposes and also has a definite role en treating restricted range of motion secondary to intraarticular pathology.