ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


DERLEMELER

TEMPOROMANDİBÜLER EKLEM ARTROSKOPİSİ
TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROSCOPY
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 43-45
ÖZET
1992 yılından bu yana kliniğimizde temporomandibüler eklem (TME) artroskopisi uygulanmakta olup, Türkiye\'de ilk defa uygulanmaya başlanması nedeniyle, TME artroskopisi endikasyonları, tekniği, avantaj ve dezavantajları gözden geçirilmiştir.
ABSTRACT
Temporomandibular joint arthroscopy (TMJ) has been performed in Hacettepe University Medical Faculty ENT Clinic successfully since 1992. Our clinic is the first one in Turkey in TMJ arthroscopy. TMJ arthroscopy technique, indications, advantage and disadvantages are reviewed.