ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Koşulsuz Destek Verenler
Kayıtlı İndeksler

DEFAULT

THE INFLUENCE OF VARIOUS CLIMATIC FACTORS AND AIR POLLUTION ONNASALRESISTANCE
DEĞİŞİK KLİMATOLOJİK VE HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİNİN NAZAL REZİSTANSA ETKİSİ
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 1999, 7 (2): 91 - 95
Copyright © 2020 by Turkey Association of Society of Ear Nose Throat and Head Neck Surgery. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
ABSTRACT
Rinomanometry which is performed by determining transnasal pressure and nasal flow, is an objective test to resolve nasal patency. in the present study, the influence of various climatic factors and air pollution on the nasal resistance (NR) was investigated. Twenty adult males constituted the study group and measurements were done outside the laboratory on five different days. Positive correlations were determined between NR and ambient pressure; SO2 and smoke. Negative correlations were found between moistened and warm air. We concluded that cold and dry air, high ambient pressure, high SO2 and smoke induce high nasal resistance.
ÖZET
Rinomanometri transnazal basınç ve akımın ölçülerek nazal resiztansın saptanmasında kullanılan ve objektif olarak burun açıklığının değerlendirilmesinde yardımcı olan bir testtir. Bu çalışmada değişik klimatolojik değerler ile hava kirliliğinin nazal rezistansa (NR) olan etkisi, 5 farklı günde 20 erkek üzerinde açık alanda yapılan rinomanometrik ölçümlerle değerlendirilmiştir. NR ile hava basıncı ve SO2 değerlen arasında pozitif; NR ile nem ve sıcaklık arasında ise negatif korelasyon; NR ile duman ölçümleri arasında da pozitif korelasyon saptanmıştır. Sonuç olarak soğuk hava, kuru hava, yüksek hava basıncı, havadaki yüksek SO2 değeri ve duman konsantrasyonunun nazal rezistansı arttırdığı saptanmıştır.