ISSN: 1300 - 6525 E-ISSN: 2149 - 0880
kulak burun boğaz
ve baş boyun cerrahisi dergisi
http://dergi.kbb-bbc.org.tr
Kayıtlı İndeksler


OLGU SUNUMLARI

TRANSNAZAL ENDOSKOPİK ORBİTAL DEKOMPRESYON
TRANSNASAL ENDOSCOPIC ORBITAL DECOMPRESSION
K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi l : 33 - 36
ÖZET
Orbitaya müdahale gerektiren Kulak Burun Boğaz patolojilerinde transnazal endoskopik müdahale, direkt görüş altında yapıldığından, klasik yöntemlerin aksine yüksek ve ciddi komplikas-yon risklerinin minimal olması ve sinüslerdeki patolojilerin tümünün eradike edilerek gerektiğinde orbital piramidin kemik duvarlarının tümüyle kaldırılmasına imkan sağlaması nedeniyle güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada bu teknik ile öpere edilmiş dört olgu sunularak endoskopik cerrahinin orbita girişimindeki avantajları tartışılmıştır.
ABSTRACT
Conventional transnal - transantral techniques of ethmoid and sphenoid sinuses surgery for orbital decompression, that are being done without direct vision, have a high risk of serious complications and inadequate eradication of disease and also inadequate removal of medial and inferior bony walls of orbital pyramid. Endoscopic surgery on the other hand, under direct vision, let the surgeon open and clean all diseased ethmoid labyrinth and sphenoid sinuses thoroughly and Creates an easy and safe access to orbit. Four cases operated with endoscopic technique; one orbital decompression for graves disease and three orbital complications of paranasal sinusitis were presented and the method was discussed.